คอร์สเรียน TOEFL สำหรับเตรียมสอบตรงมหิดลอินเตอร์

การสอบ TOEFL นี้ เป็นข้อสอบที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ MUIC (ย่อมาจาก Mahidol University International College) เป็นข้อสอบที่ใช้สำหรับยื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาลัยมหิดลหลักสูตรอินเตอร์ โดยข้อสอบจะเป็นข้อสอบกลางชุดเดียวสามารถใช้ได้กับทุกคณะ โดยในแต่ละปีมีการเปิดสอบประมาณ 4 รอบ โดยจะจัดสอบในเดือน May, August, October และ February ซึ่งจะเปิดรับสมัครก่อนสอบหนึ่งเดือน

การสอบเข้าMUIC นี้จะแบ่งออกเป็นการสอบ 3 ส่วนหลักๆคือ

  1. ภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนต้องสอบ TOEFL PBT มีการสอบ Listening, Structure and Written Expression และ Reading
  2. Mathematics
  3. Writing  

ข้อสอบ Listening จะมีด้วยกัน 50 ข้อ ใช้เวลา  35-40 นาที

Structure and Written Expression จะมี 40 ข้อ ใช้เวลา 25 นาที

Reading จะมี 50 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที

สำหรับข้อสอบคณิตศาสตร์ จะแบ่งเป็น 5 บทหลักๆ คือ 1. Basic Algebra เกี่ยวกับ Factorise, Simplify,  Expansion, Linear Equation 2. Function เกี่ยวกับกราฟ Linear Function, Quadratic Function, Exponential Function, Translation หรือการเลื่อนกราฟ 3. Exponent (เลขยกกำลัง) 4. Logarithm (ลอการิทึม) และ 5. Matrix (เมตริกซ์) นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมปลายอื่นๆ เช่น Trigonomy, Statistic, General Word Problem, Percent, Probablity ด้วย ประกอบไปด้วยข้อสอบทั้งแบบอัตนัยและปรนัย ทั้งหมด 45-60 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที โดยจะไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องช่วยคำนวณในการสอบ

คอร์สเรียนวิชา TOEFL+Math แบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้

  1. Foundation ประกอบด้วยการปูพื้นฐานที่จำเป็น โดยนักเรียนจะได้เรียน Listening, Structure, Reading, Writing และ Mathematics
  2. TOEFL Turbo 1 ตะลุยโจทย์ TOEFL Past-Papers ฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง 1
  3. TOEFL Turbo 2 ตะลุยโจทย์ TOEFL Past-Papers ฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง 2
  4. TOEFL Turbo 3 ตะลุยโจทย์ TOEFL Past-Papers ฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง 3

Course พิเศษ

Advanced Writing สำหรับนักเรียนที่มีคะแนน SAT, TOEFL iBT, IELTS สามารถใช้ยื่นแล้ว แต่คะแนน Part Writing ยังไม่ถึงระดับที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด หรือสำหรับคนที่ต้องการเรียนเฉพาะวิชา Writing ที่จะใช้ในการสอบเข้ามหิดล อินเตอร์

หลักสูตรนี้ยังเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการปรับปรุงการเขียน เพื่อใช้ในการเขียน Essay ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเช่นเดียวกัน Interview Preparation เป็นคอร์สเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีผลสอบแล้ว

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top