คอร์สเรียน TOEFL iBT

TOEFL iBT เป็นข้อสอบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษครอบคลุม 4 ทักษะ ได้แก่ Listening, Reading, Writing, Speaking  โดยเป็นคะแนนที่ถูกกำหนดเบื้อต้นในการเข้าสมัครเรียนระดับชั้นมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในเอเชียบางประเทศ รวมถึงประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยนั้น คะแนน TOEFL iBT ถูกกำหนดให้ใช้ยื่นประกอบการสมัครในหลักสูตรนานาชาติของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC- Mahidol University International College), มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUIC- Silpakorn University International College)

ปัจจุบัน TOEFL iBT เปิดรอบสอบใน กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สระบุรี และหาดใหญ่ โดยนักเรียนสามารถเช็คช่วงเวลาในการสอบได้ที่ https://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?urlSource=toefl&newRegURL=&test=TOEFL&greClosed=new&greClosedCountry=China&browserType=&toeflType=&redirect=&t_country1=group_Thailand

TOEFL iBT ประกอบด้วยข้อสอบ 4 ส่วนได้แก่

  1. Reading 36-70 ข้อ ใช้เวลา 60-100 นาที
  2. Listening 34-51 ข้อ ใช้เวลา 60-90 นาที
  3. Speaking 6 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที
  4. Writing 2 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที

ในการสอบ TOEFL iBT จะต้องเผื่อเวลาในการสอบไว้ประมาณ 3.10 นาที จนถึง 4 ชั่วโมงแล้วแต่ชุดของข้อสอบ ซึ่งจะไม่เหมือนกัน และจะต้องสอบกับคอมพิวเตอร์เท่านั้น

Course พิเศษ

Advanced Writing เป็นเนื้อหาเฉพาะสำหรับการฝึกเขียน ในชั้นเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนเน้นเนื้อหา Intergrated Task และIndependent Task

Intergrated Task ฝึกเขียนตอบจาก Lecture ที่ได้ฟัง และจาก Announcement ที่ได้อ่าน โดยใช้เวลาเขียนทั้งหมด 20 นาที

Independent Task ฝึกเขียนหัวข้อต่างๆ โดยมีการให้ชุดคำศัพท์ และเทคนิคการเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษา โดยนักเรียนจะได้ฝึกเขียนตามข้อสอบจริง 300 คำ ใช้เวลา 30 นาที

ทั้งสอง Taskนี้ นักเรียนฝึกเขียนหัวข้อต่างๆที่มักออกสอบ โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด

Confident Speaking เป็นเนื้อหาสำหรับการฝึกพูด สำหรับผู้ที่ไม่มั่นใจในการออกเสียง และต้องการมีผู้แนะนำการพูดอย่างใกล้ชิด โดยในชั้นเรียนนี้ จะประกอบด้วยการฟัง Lecture การอ่านประกาศ การจดโน้ต การออกเสียงอย่างถูกต้อง และการฝึกพูดทั้ง 6 ข้อ ในหลักสูตรพิเศษ TOEFL iBT Speaking นี้ ครูผู้เชี่ยวชาญจะสอนวิธีการจดโน้ตย่อเพื่อใช้ในการเตรียมตัวพูด และการพูดให้ทันเวลา โดยในชั้นเรียนจะมีการสอนว่าจะต้องเน้นทักษะใด ถึงจะได้คะแนนดี

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top