คอร์สเรียน General English

หลักสูตรInternational A1-C1

English For Second Language Learner ประกอบด้วยการเรียนแบบ ฟัง พูด อ่าน เขียน แบ่งออกเป็น

  • Elementary หรือระดับพื้นฐาน
  • Intermediate ระดับกลาง
  • Upper Intermediate ระดับเตรียมตัวพร้อมสู่การเรียนชั้นสูง
  • Advanced ระดับสูง

หลักสูตรมัธยมศึกษาประเทศไทย

  • GAT คือ ข้อสอบที่ใช้วัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด มีจำนวนข้อ 60 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน ใช้เวลา 1.5ชั่วโมง และ GAT เชื่อมโยง เป็นเนื้อหาสำหรับวัดหลักในการใช้เหตุผล โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อความที่ข้อสอบกำหนดใน กับบทความ มีทั้งหมด 2-3 บทความ 20-30 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน ใช้เวลา 1.5 ชั่วโมง โดยจะจัดสอบในเดือน โดยจะจัดสอบในเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี
  • PAT (รอ)
  • O-NET ประกอบด้วยวิชาหลัก 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ ใช้เวลาวิชาละ 2 ชั่วโมง โดยจะจัดสอบในเดือน มีนาคมของทุกปี

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top