คอร์สเรียน GED

GED เป็นการสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศสหรัฐอเมริกา (US High School Equivalency Diploma) ประกอบด้วยวิชาที่จะต้องใช้สอบทั้งหมด 4 วิชาด้วยกัน คือ Reasoning Through Language Arts, Mathematical Reasoning, Social Studies, Science

ผลการสอบ GED นี้เทียบเท่าคุณวุฒิม.ปลาย (High School Equivalency credential) สามารถใช้ยื่นสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติในไทย และต่างประเทศได้ โดยในประเทศไทยนั้น แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีเกณฑ์กำหนดคะแนนขั้นต่ำเป็นรายวิชา หรือกำหนดเพียงคะแนนรวมก็ได้

หลักสูตรนี้ แนะนำสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป เนื่องจากข้อกำหนดของศูนย์ทดสอบ GED ได้กำหนดเกณฑ์อายุของผู้เข้าสอบไว้ โดยในการสอบจะเป็นการสอบแยกรายวิชา ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกสอบพร้อมกัน วันละกี่วิชาก็ได้ นักเรียนสามารถเช็ควัน เวลา และสมัครสอบได้ที่ https://app.ged.com/preLogin2

GED ประกอบด้วยข้อสอบ 4 วิชา ได้แก่

  1. Reasoning Through Language Arts (RLA) มี 3 Section ใช้เวลารวมทั้งหมด 150 นาที คะแนนเต็ม 200 คะแนน
    1. Section 1 (All Content) ใช้เวลา 35 นาที
    2. Section 2 (Extended Response) ใช้เวลา 45 นาที พัก 10 นาที
    3. Section 3 (All Content) ใช้เวลา 60 นาที
  2. Mathematical Reasoning มี 2 Section ใช้เวลา 115 นาที คะแนนเต็ม 200 คะแนน
  3. Social Studies มี1 Section ใช้เวลา 75 นาที คะแนนเต็ม 200 คะแนน
  4. Science มี 1 Section ใช้เวลา 90 นาที คะแนนเต็ม 200 คะแนน

นักเรียนจะต้องทำคะแนนให้ได้ 145 คะแนนอย่างต่ำ ในแต่ละวิชา จึงจะถือว่าผ่านในรายวิชานั้นๆ และถ้าไม่ผ่าน สามารถสอบใหม่ได้ตามรอบที่เปิดให้สอบ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top