คอร์สเรียน IELTS

IELTS คือข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 4 ทักษะ ประกอบด้วย Listening Reading Writing Speaking ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในประเทศทางยุโรป และออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็มีการกำหนดให้นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลคะแนน IELTS ยื่นเพื่อประกอบการสมัครเป็นนิสิต นักศึกษา ในระดับชั้นปริญญาตรี เช่นหลักสูตรนานาชาติของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(SUIC) มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เป็นต้น

IELTS ประกอบด้วยข้อสอบ 4 ส่วนได้แก่

Listening            มีข้อสอบ 4 ส่วน 40 ข้อ ใช้เวลา 35-40 นาที      คะแนนเต็ม 9.0

Reading             มีข้อสอบ 3 ส่วน 40 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที          คะแนนเต็ม 9.0

Writing              มีข้อสอบ 2 ส่วน 2 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที           คะแนนเต็ม 9.0

Speaking           มีข้อสอบ 3 ส่วน  ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที          คะแนนเต็ม 9.0

คะแนนที่จะใช้ยื่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาตินั้น ส่วนใหญ่จะคิดจากคะแนนรวม โดยอยู่ที่ 5.5-7.0 ขึ้นไปแล้วแต่ข้อกำหนดของแต่ละคณะ โดยในบางมหาวิทยาลัยและบางคณะได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำของพาร์ท Writing ไว้ด้วย ดังนั้น การเตรียมตัวให้พร้อมในทุกพาร์ท โดยมีครูผู้สอนแนะนำอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในการทำข้อสอบได้ดี และทันเวลา สามารถมีคะแนนยื่นทันรอบ Early Admission ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกปลายปี

ในปัจจุบันการสอบIELTS มีรอบที่นักเรียนสามารถสอบได้ทุกเดือน และมีระยะเวลารอผลการสอบแบ่งเป็น 2 แบบ ตั้งแต่ 13 วันทำการ จนถึงแบบล่าสุดใช้การรอผลสอบเพียงแค่ 5 วันทำการเท่านั้น โดยการเรียนที่ Aye Academy เราจะช่วยน้องๆคำนวณวัน เวลา ในการรอรับผลสอบเพื่อที่จะสามารถมีคะแนนไว้พร้อมใช้ยื่นสมัครสอบได้ทันเวลา

การสอบ IELTS มีทั้งรูปแบบที่เป็นแบบธรรมดา (Paper-Based Test) และ Computer-Based Test โดยนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะสอบแบบใด โดยสามารถเช็ครอบที่สอบได้ที่เว็บไซต์

https://www.ielts.idp.co.th/seat_th.aspx

คอร์สเรียนวิชา IELTS แบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้

  1. Brush-up เป็นคอร์สเริ่มต้น สำหรับนักเรียนที่ต้องการทำความเข้าใจเนื้อหาเบื้องต้นสำหรับเตรียมตัวเข้าสู่ชั้นเรียนต่อไป ประกอบด้วยการเรียน ประกอบด้วย Listening Reading Writing Speaking
  2. Foundation 1 เป็นคอร์สพื้นฐานระดับแรก สำหรับเตรียมตัวทำข้อสอบทุกทักษะ Listening Reading Writing Speaking
  3. Foundation 2 เป็นคอร์สพื้นฐานระดับสอง สำหรับเตรียมตัวทำข้อสอบทุกทักษะ Listening Reading Writing Speaking เพื่อการทำคะแนนที่สูงขึ้น
  4. Graduation เป็นคอร์สสำหรับตะลุยโจทย์ เทคนิคเนื้อหาในการทำข้อสอบเร็วขึ้น และให้ได้คะแนนสูงขึ้น

Course พิเศษ

Advanced Writing เป็นเนื้อหาเฉพาะสำหรับการฝึกเขียน ในชั้นเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนเน้นเนื้อหา task 1 และtask 2

Task 1 อธิบายแผนภูมิ ตาราง แผนที่ pie chart กราฟ และชาร์ทประเภทต่างๆ

Task 2 ฝึกเขียนหัวข้อต่างๆที่มักออกสอบ รวมถึงคำศัพท์ที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด

Confident Speaking เป็นเนื้อหาสำหรับการฝึกพูด สำหรับผู้ที่ไม่มั่นใจในการออกเสียง และต้องการมีผู้แนะนำการพูดอย่างใกล้ชิด โดยในชั้นเรียนนี้ จะประกอบด้วยการออกเสียงอย่างถูกต้อง และการฝึกพูดทั้ง 3 ส่วน

การออกเสียงอย่างถูกต้อง

Part 1 ถามตอบ 4-5 นาที
Part 2 ตอบคำถามจากหัวข้อที่กำหนด โดยใช้เวลาเตรียมตัว 1 นาที พูด 2 นาที Part 3 ตอบคำถาม 3-5 นาที

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top